भुसावळ ते मनमाड दरम्यानच्या तिसऱ्या मार्गावर इंटरलॉकिंग केल्यामुळे गाड्या रद्द / नियमन

मध्य रेल्वेने 183.94 किमी लांबीच्या भुसावळ-मनमाड विभागादरम्यान नवीन 3रा मार्ग बांधण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला आहे. त्यापैकी भुसावळ ते पाचोरा विभागादरम्यान 71.72 किमी नवीन तिसरी री लाईनचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. पाचोरा ते मनमाड विभागादरम्यान उर्वरित 112.22 किमी नवीन तिसरी री लाईनचे बांधकाम प्रगतीपथावर आहे.

त्याचाच एक भाग म्हणून भुसावळ विभाग 11.00 वाजल्यापासून 2 दिवस मनमाड स्टेशन यार्डमध्ये इंटरलॉकिंग नसलेल्या कामासाठी विशेष वाहतूक ब्लॉक चालवणार आहे. 14.08.2023 ते 15.08.2023 चे 15.00 तास.
तपशील खालीलप्रमाणे:-

वरील कामामुळे मेल/एक्स्प्रेस/पॅसेंजर गाड्यांवर खालीलप्रमाणे परिणाम:

अ) गाड्या रद्द करणे (डाऊन ट्रेन्स)

1.11113 देवलाली-भुसावळ एक्सप्रेस JCO 14.08.2023 आणि 15.08.2023

 1. 22223 छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस-साईनगर शिर्डी वंदे भारत एक्सप्रेस JCO 14.08.2023.

3.17617 छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस-नांदेड एक्सप्रेस JCO 14.08.2023 आणि 15.08.2023.

4.11119 इगतपुरी-भुसावळ MEMU JCO 14.08.2023 आणि 15.08.2023.

५.12071 सीएसएमटी-जालना जनशताब्दी एक्सप्रेस जेसीओ 13.08.2023 आणि 14.08.2023

 1. 02131 पुणे- जबलपूर एक्सप्रेस JCO 14.08.2023.
 2. 01027 दादर-गोरखपूर एक्सप्रेस JCO 12.08.2023.

8.12139 मुंबई- नागपूर सेवाग्राम एक्सप्रेस JCO 14.08.2023 आणि 15.08.2023.

 1. 11401 मुंबई- आदिलाबाद एक्सप्रेस JCO 13.08.2023 आणि 14.08.2023.

10.12113 पुणे-नागपूर एक्सप्रेस JCO 14.08.2023.

11.01752 पनवेल-रीवा एक्सप्रेस JCO 15.08.2023 आणि 22.08.2023.

 1. 12135 पुणे-नागपूर एक्सप्रेस JCO 15.08.2023.
 2. 17612 मुंबई- नांदेड राज्य राणी एक्सप्रेस JCO 14.08.2023 आणि 15.08.2023.

14.17057 मुंबई-सिकंदराबाद देवगिरी एक्सप्रेस JCO 14.08.2023 आणि 15.08.2023.

15.11039 कोल्हापूर-गोंदिया महाराष्ट्र एक्सप्रेस JCO 12.08.2023 आणि 14.08.2023.

 1. 07427 LTT- हजूर साहिब नांदेड एक्सप्रेस JCO 15.08.2023.

17.11026 पुणे-भुसावळ एक्सप्रेस JCO 14.08.2023 आणि 15.08.2023.

ब) गाड्या रद्द करणे (अप ट्रेन्स)

1.11114 भुसावळ- देवलाली एक्सप्रेस JCO 13.08.2023 आणि 14.08.2023.

 1. 11120 भुसावळ-इगतपुरी मेमू JCO 14.08.2023 आणि 15.08.2023.
 2. 17618 हजूर साहिब नांदेड-मुंबई एक्सप्रेस JCO 13.08.2023 आणि 14.08.2023.
 3. 01751 रीवा-पनवेल एक्सप्रेस JCO 14.08.2023 आणि 21.08.2023.
 4. 22224 साईनगर शिर्डी-मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस JCO 14.08.2023.

6.11040 गोंदिया-कोल्हापूर एक्सप्रेस JCO 14.08.2023 आणि 16.08.2023.

 1. 01028 गोरखपूर-दादर एक्सप्रेस JCO 14.08.2023.
 2. 12072 जालना-मुंबई एक्सप्रेस JCO 14.08.2023 आणि 15.08.2023.
 3. 12114 नागपूर-पुणे एक्सप्रेस JCO 13.08.2023.

10.11402 आदिलाबाद-मुंबई एक्सप्रेस JCO 14.08.2023 आणि 15.08.2023.

11.17058 सिकंदराबाद-मुंबई एक्सप्रेस JCO 13.08.2023 आणि 14.08.2023.

 1. 12136 नागपूर-पुणे एक्सप्रेस JCO 14.08.2023.
 2. 17611 हजूर साहिब नांदेड-मुंबई एक्सप्रेस JCO 13.08.2023 आणि 14.08.2023

14.12140 नागपूर-मुंबई एक्सप्रेस JCO 13.08.2023 आणि 14.08.2023.

 1. 07426 हजूर साहिब नांदेड-एलटीटी एक्सप्रेस PJCO 14.08.2023.
 2. 02132 जबलपूर-पुणे एक्सप्रेस JCO 13.08.2023.
 3. 11025 भुसावळ- पुणे एक्सप्रेस JCO 14.08.2023 आणि 15.08.2023.

क) शॉर्ट ओरिजिनटिंग ऑफ ट्रेन्स:-

 1. 22456 UP कालका- साईनगर शिर्डी एक्सप्रेस JCO-13.08.2023 भुसावळ येथे शॉर्ट टर्मिनेटेड असेल.
 2. 17064 UP सिकंदराबाद-मनमाड एक्सप्रेस JCO- 13.08.2023 आणि 14.08.2023 नगरसोल येथे शॉर्ट टर्मिनेटेड होईल.
 3. 12109 मुंबई-मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस JCO- 14.08.2023 नाशिकरोड येथे शॉर्ट टर्मिनेटेड असेल.

ड) शॉर्ट ओरिजिनटिंग ऑफ ट्रेन्स:

 1. 22455 Dn श्रीनगर शिर्डी-कालका एक्स्प्रेस JCO-15.08.2023 लहान मूळ असेल उदा. भुसावळ.
 2. 12110 मनमाड-मुंबई पंचवटी एक्सप्रेस JCO- 15.08.2023 लहान उगम पूर्व नाशिक रोड.
 3. 17063 UP मनमाड-सिकंदराबाद एक्स्प्रेस JCO- 14.08.2023 आणि 15.08.2023 ही एक्‍स नगरसोलची शॉर्ट मूळ असेल.

ई) 15.02.2023 रोजी वाहतूक ब्लॉक दरम्यान गाड्यांचे रेगुलेशन

डाऊन ट्रेन;-

-20103 LTT-गोरखपूर सुपरफास्ट एक्सप्रेस आणि
-12165 LTT-गोरखपूर सुपरफास्ट एक्स्प्रेस JCO 14.08.2023 15-25 मिनिटांपासून नियमित केली जाईल.

अप ट्रेन:-
-22184 अजोध्या कॅंट, -एलटीटी एक्सप्रेस
-12780 निजामुद्दीन- वास्को-दे-गामा गोवा एक्सप्रेस -22122 लखनौ-एलटीटी एक्सप्रेस जेसीओ 14.08.2023 1.35 वाजल्यापासून नियमित केली जाईल. ते 2.40 तास.

F) डायव्हर्जन ऑफ ट्रेन (डाऊन ट्रेन) :-

 1. 12221 पुणे-हावडा एक्स्प्रेस JCO 14.08.2023 लोणावळा, वसई राऊड-उधना आणि जळगाव मार्गे वळवण्यात येईल.
 2. 12715 हजूर साहिब नांदेड सचकंद एक्सप्रेस JCO 14.08.2023 पूर्णा-अकोला-भुसावळ मार्गे आणि खांडवा मार्गे वळवण्यात येईल.
 3. 11077 पुणे-जम्मू तावी झेलम एक्स्प्रेस JCO 14.08.2023 लोणावळ, वसई रावड-उधना आणि जळगाव मार्गे वळवण्यात येईल.
 4. 12627 बेंगळुरू- नवी दिल्ली कर्नाटक एक्स्प्रेस JCO 13.08.2023 गुंटकल-HKT-सिकंदराबाद-काझीपेट-बल्हारशाह-नागपूर-जुझारपूर आणि इटारसी मार्गे वळवली जाईल.
 5. 22690 यशवंतपूर-अहमदाबाद एक्सप्रेस JCO 13.08.2023 पुणे-लोणावळ-कल्याण आणि वसई रावड मार्गे वळवली जाईल.
 6. 12149 पुणे-दानापूर एक्स्प्रेस JCO 14.08.2023 लोणावळा, वसई राऊड-उधना आणि जळगाव मार्गे वळवण्यात येईल.
 7. 22848 LTT-विशाखापट्टणम एक्स्प्रेस JCO 15.08.2023 वसई रावड-उधना आणि जळगाव मार्गे वळवली जाईल.
 8. 12129 पुणे-हावडा एक्सप्रेस JCO 14.08.2023 लोणावळा-पानवे मार्गे वळवली जाईलl- वसई रौड-उधना आणि जळगाव.
 9. 12131 दादर-साईनगर शिर्डी JCO 14.08.2023 पुणे-दौंड मार्गे वळवण्यात येईल.
 10. 12779 वास्को-दे-गामा-निजामुद्दीन गोवा एक्सप्रेस JCO 14.08.2023 पुणे-लोणावळा-कल्याण-वसई रोड-भेस्तान-चलठाण-पालधी आणि जळगाव मार्गे वळवण्यात येईल.
 11. 22131 पुणे-बनारस एक्सप्रेस JCO 14.08.2023 लोणावळा-वसई रोड-भेस्तान आणि जळगाव मार्गे वळवली जाईल.

G) डायव्हर्जन ऑफ ट्रेन (अप ट्रेन):-

 1. 17327 बनारस-हुबली एक्सप्रेस JCO 13.08.2023 खांडवा-भुसावळ मार्गे-अकोला-पूर्णा-परभणी-लातूर रोड-लातूर आणि कुर्डुवाडी मार्गे वळवली जाईल.
 2. 12628 नवी दिल्ली-बेंगळुरू कर्नाटक एक्सप्रेस JCO 13.08.2023 इटारसी-जुझारपूर-नागपूर-बल्हारशाह-काझीपेट-सिकंदराबाद-HKT आणि गुंटकल मार्गे वळवली जाईल.
 3. 12150 दानापूर-पुणे JCO 13.08.2023 जळगाव-वसई रोड-कल्याण आणि लोणावळा मार्गे वळवण्यात येईल.
 4. 12716 अमृतसर- हजूर साहिब नांदेड सचकंद एक्सप्रेस JCO 14.08.2023 भुसावळ कॉर्ड लाईन- अकोला आणि पूर्णा मार्गे वळवण्यात येईल.
 5. 12782 निजामुद्दीन- म्हैसूर एक्सप्रेस JCO 14.08.2023 इटारसी-भुसावळ-जळगाव-वसई रोड-कल्याण-लोणावळा आणि पुणे मार्गे वळवली जाईल.
 6. 11428 जासीडीह-पुणे एक्सप्रेस JCO 13.08.2023 जळगाव-वसई रोड आणि लोणावळा मार्गे वळवण्यात येईल.
 7. 11078 जम्मू तवी-पुणे झेलम एक्सप्रेस JCO 13.08.2023 जळगाव-वसई रोड आणि लोणावळा मार्गे वळवली जाईल.
 8. 12780 निजामुद्दीन- वास्को-दे-गामा गोवा एक्सप्रेस JCO 13.08.2023 ही जळगाव-पालधी-चलठाण-भेस्तान-वसई रोड- कल्याण-लोणावळा आणि पुणे मार्गे वळवली जाईल.
 9. 12130 हावडा-पुणे एक्सप्रेस JCO 13.08.2023 जळगाव-वसई रोड आणि लोणावळा मार्गे वळवण्यात येईल.

आगामी नवीन तिसरी लाईनची ही पायाभूत सुविधा अपग्रेडची कामे गाड्यांच्या चांगल्या गतीसाठी आहेत आणि ट्रेनचा खोळंबा कमी केला आहे. ही प्रसिद्धी जनसंपर्क विभाग, मध्य रेल्वे मुख्यालय, मुंबई यांनी जारी केली आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here